Międzynarodowe Targi Wina ENOEXPO w Krakowie 16 - 18 listopada 2022 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego organizuje udział przedsiębiorców z branży turystycznej w Międzynarodowych Targach Wina ENOEXPO, które odbędą się w terminie od 16 do 18 listopada 2022 r. w Krakowie. Do uczestnictwa w targach wyłonionych zostanie 5 przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa  lubuskiego.

NABÓR

 • Aby zgłosić chęć udziału w targach należy poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami i wysłać go na adres e-mail: targi@lubuskie.pl (w formie podpisanego skanu lub zdjęcia oryginału), a następnie wersję papierową złożyć w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
 • Nabór na targi rozpocznie się w dniu 24 października br. o godzinie 10:00 i potrwa do dnia 28 października br. do godz. 12:00. 
 • Zgłoszenia, które wpłyną poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.
 • Decyduje kolejność kompletnych zgłoszeń przesłanych drogą elektroniczną.
 • Warunki udziału określone zostały w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa przedsiębiorców w targach turystycznych w kraju i za granicą w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych”. Regulamin można pobrać poniżej. 
 • Szczegółowe informacje o udziale w targach można uzyskać w Departamencie Promocji i Strategii Marki w Wydziale Projektów Turystycznych i Promocji Lubuskiego Centrum Winiarstwa pod numerem tel. 68 456 54 92, 68 320 00 94, e-mail: g.drozdek@lubuskie.pl.


AKTUALIZACJA

Ze względu na brak wystarczającej ilości zgłoszeń część druga naboru odbędzie się w terminie od 2 listopada br. (godz. 9:00) do 4 listopada br. (godz. 14:00)


KOSZT UDZIAŁU

 • Maksymalny poziom dofinansowania dla MŚP z pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowanych udziału w wydarzeniu gospodarczym. Pozostała część dofinansowania - 15% kosztów kwalifikowanych powinna być uzupełniona pieniężnym wkładem własnym przedsiębiorcy.  W związku z powyższym koszt jednego MŚP z pomocy de minimis, biorącego udział w targach wynosi 437,42 zł netto, 538,03 zł brutto
 • Maksymalny poziom dofinansowania dla MŚP z pomocy publicznej na udział w targach wynosi 50% kosztów kwalifikowanych udziału w targach/wystawach. Pozostała część dofinansowania - 50% kosztów kwalifikowanych powinna być uzupełniona pieniężnym wkładem własnym przedsiębiorcy. W związku z powyższym koszt jednego MŚP z pomocy publicznej na udział w targach wynosi 1 458,08 zł netto, 1 793,44 zł brutto


Koszt udziału obejmuje: 

 • przejazd na trasie dla maksymalnie 2 osób (2 przedstawicieli MŚP) wraz z transportem bagaży i materiałów promocyjnych oraz zapewnieniem transportu lokalnego (z hotelu do miejsca Imprezy Targowej i z powrotem);
 • zakwaterowanie w hotelu*** ze śniadaniem dla maksymalnie 2 osób (dwa osobne pokoje);
 • zapewnienie miejsca wystawienniczego na wspólnym stoisku Województwa Lubuskiego.


Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1. Gospodarka i innowacje, Działania 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT.


Dokumenty do pobrania:


Stoisko ENOEXPO