Winnice w skansenie

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli jest instytucją powołaną do gromadzenia, badania oraz opieki nad zabytkami związanymi z kulturą ludową. Na obszarze 13 ha zgromadzono tutaj 80 unikalnych obiektów budownictwa wiejskiego, które rozmieszczono w zastanym układzie dróg, pól, łąk, lasów i wód. W przestrzeni tej prowadzone są tradycyjne uprawy polowe roślin zbożowych i okopowych - żyta, owsa, kukurydzy czy ziemniaków i roślin przemysłowych - chmielu, wikliny i winorośli.
Muzeum posiada jedyną w Polsce, plenerową ekspozycję architektury winiarskiej wraz z największą zachowaną drewnianą prasą. Obok XVIII-wiecznej wieży winiarskiej z Budachowa uprawiane są dwie winnice - pierwsza w dawnej technice palikowej i druga we współczesnej formie - szpalerowej. Nieopodal wieży odtworzono typową, podziemną piwnicę do przechowywania wina. Tradycją skansenu są organizowane od wielu lat imprezy plenerowe pod nazwą: „Dobre, smaczne bo lubuskie”, „Święto miodu” czy "U progu jesieni", którym towarzyszą: jarmarki produktów regionalnych - w tym win i miodów, kiermasz wyrobów rękodzielniczych, a także występy zespołów regionalnych. Od kilku lat na terenie Muzeum odbywa się "Twój Zielony Targ", podczas którego można nabyć wyroby lokalnych producentów. W sezonie wiosenno-letnim jest to rozbudowywane o ofertę "Niedziela na Kamiennej", na której swoje produkty wystawiają rękodzielnicy, twórcy i artyści, odbywa się również wymiana książek.

ul. Ochla - Muzealna 5

66-006 Zielona Góra

E-mail: sekretariat@muzeumochla.pl

https:/muzeumochla.pl
FB: https://www.facebook.com/ME.Ochla

Tel. +48 68 321 15 91

Rok założenia winnicy: 1994,
Powierzchnia winnicy: 0,08 ha,
Uprawiane odmiany: moszczowe i deserowe.
Winnice w skansenie