ITB Berlin 7 – 9 marca 2023 r. , Holiday World & Region World w Pradze 17 – 19 marca 2023 r.

Masz biuro turystyczne, pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne, hotel lub prowadzisz inną działalność turystyczną rozwijaj i promuj swoją firmę! Znajdź nowych klientów!, zobacz jak to robią inni! Twoje uczestnictwo w prestiżowych targach turystycznych – to już nie problem finansowy. Do 85 procent kosztów udziału w targach turystycznych dofinansuje Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszamy do udziału w następujących targach:

- ITB w Berlinie, 7 – 9 marca 2023 r. 

- Holiday World & Region World w Pradze , 17 – 19 marca 2023 r. 

Nabór rozpocznie się w dniu 15 lutego 2023 roku o godzinie 9:00 i potrwa do uzyskania wymaganej liczby zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.targi.lubuskie.pl

• Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność kompletnych zgłoszeń (należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami)

• Każda firma może wziąć udział tylko w jednej z imprez targowych

• Zgłoszenia wysłane poza terminem nie będą rozpatrywane

• Szczegóły, zasady dofinansowania, warunki udziału znajdują się na stronie https://targi.lubuskie.pl/udzial-msp-w-targach/

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4.Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT.