Prezentacja oferty w Starym Browarze

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego organizuje udział przedsiębiorców z branży turystycznej w wystawie krajowej w galerii handlowej Stary Browar w Poznaniu, która odbędzie się w dniach 28 i 29 lipca 2023 r. Do uczestnictwa w wystawie wyłonionych zostanie w sumie 9 przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego. 4 przedsiębiorców na dzień 28 lipca i 5 przedsiębiorców na dzień 29 lipca br.

NABÓR

Aby zgłosić chęć udziału w wystawie należy poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami i wysłać go na adres e-mail: targi@lubuskie.pl (w formie podpisanego skanu lub zdjęcia oryginału), a następnie wersję papierową złożyć w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.

Nabór na targi rozpoczyna się w dniu 27 czerwca br. o godzinie 10:00 i potrwa do uzyskania pełne liczy zgłoszeń. Decyduje kolejność kompletnych zgłoszeń przesłanych drogą elektroniczną.

Warunki udziału określone zostały w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa lubuskich przedsiębiorców w wystawie krajowej w galerii handlowej Stary Browar w Poznaniu w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych”. Regulamin można pobrać poniżej.

Szczegółowe informacje o udziale w targach można uzyskać w Departamencie Promocji i Strategii Marki w Wydziale Projektów Turystycznych i Promocji Lubuskiego Centrum Winiarstwa pod numerem tel. 68 456 54 92, 68 320 00 94, e-mail: g.drozdek@lubuskie.pl.

KOSZT UDZIAŁU


Maksymalny poziom dofinansowania dla MŚP z pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowanych udziału w wydarzeniu gospodarczym. Pozostała część dofinansowania - 15% kosztów kwalifikowanych powinna być uzupełniona pieniężnym wkładem własnym przedsiębiorcy. W związku z powyższym koszt jednego MŚP z pomocy de minimis, biorącego udział w targach wynosi 99,92 zł netto, 122,90 zł brutto

Maksymalny poziom dofinansowania dla MŚP z pomocy publicznej na udział w targach wynosi 50% kosztów kwalifikowanych udziału w targach/wystawach. Pozostała część dofinansowania - 50% kosztów kwalifikowanych powinna być uzupełniona pieniężnym wkładem własnym przedsiębiorcy. W związku z powyższym koszt jednego MŚP z pomocy publicznej na udział w targach wynosi 333,08 zł netto, 409,69 zł brutto

Koszt udziału obejmuje:

  • przejazd na trasie dla 1 osoby (przedstawiciela MŚP) wraz z transportem bagaży i materiałów promocyjnych;
  • zapewnienie miejsca wystawienniczego na wspólnym stoisku Województwa Lubuskiego.Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1. Gospodarka i innowacje, Działania 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT.


Dokumenty do pobrania: