Dashboard
Czy wiesz, że enoturystyka to turystyka winiarska?
Jeśli nie - przeczytaj nasz tekst!
Enoturystyka (od greckiego oinos tj. wino), czyli turystyka winiarska lub inaczej enologiczna to forma turystyki kwalifikowanej, polegająca na odwiedzaniu regionów związanych z uprawą winorośli oraz miejsc produkcji wina [Johnson, 1998], a także uczestniczenie w imprezach i festynach związanych z tym trunkiem [Hall i In. 2000]. Jeśli chcesz poznać wyjątkową atmosferę, lokalną kuchnię i dowiedzieć się jak powstaje wino zachęcamy do wspólnego spędzenia czasu z rodziną, partnerem lub przyjaciółmi na lubuskich winnicach!
LISTA LUBUSKICH WINNIC